سخنگوی کمیته اقتصادی مجلس: ارزهای دیجیتال نباید زیرزمینی باشند.


غلامرضا مرحبا

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیته اقتصادی مجلس گفت که احتمال دارد در آینده از ارزهای دیجیتال مالیات گرفته شود، اما باید به نظرات دولت توجه شود.غلامرضا مرحبا گفت پارلمان مجلس به دنبال قانونی شدن فعالیت ها در حوزه ارزهای رمزنگاری شده است:

اگر فعالیت در بخش ارزهای رمزنگاری شده تنظیم شود ، مجوز دریافت شده توسط شخصی که سعی در ایجاد ارز رمزنگاری شده دارد ، مشخص می شود.

:همچنینی غلامرضا مرحبا افزود

.ما نباید اجازه دهیم این فعالیت غیرقانونی انجام شود و منبع و مقصد تولید باید تحت کنترل دولت باشد

:وی گفت که کار در فضای ارز رمزنگاری شده یک فعالیت ارزشمند است و باید مالیات در این زمینه پرداخت شود و افزود

در این طرح ، ما سعی می کنیم تعیین کنیم که شخصی که قصد کار در این بخش را دارد باید کجا مجوز لازم را دریافت کند و در نهایت چه کسی باید بر فعالیت نظارت کند بنابراین همه این موارد ما می خواهیم روشن و شفاف باشد

:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأیید کرد

مطمئناً می توان مالیات را از این بخش دریافت کرد ، و این طبیعی است ، بنابراین وقتی شخصی در کشور تجارت می کند و از آن درآمد کسب می کند ، باید حقوق دولت را در این بخش بپردازد تا دولت از آن طریق هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. به نظر من رمز ارز به عنوان یک فعالیت اقتصادی، باید مالیات های قانونی خود را به

دولت بپردازد تا دولت بتواند امنیت این فعالیت و مواردی مانند انرژی در این زمینه را تأمین کند

:غلامرضا مرحبا در پایان افزود

بنابراین ، موضوع مالیات بر ارزهای رمزنگاری شده نیز باید در قوانین در نظر گرفته شود. البته ما هنوز در مراحل اولیه این موضوع در مجلس نمایندگان هستیم و مطمئناً دولت نیز نظراتی در این زمینه دارد که باید نیز دریافت شود و در نهایت به یک دیدگاه مشترک خواهیم رسید

 


0 رای
5 1 0 0.0
امتیاز از خریداران