الگوریتم
توان مصرفی
قدرت پردازش
ماینر M32 54Th
- ناموجود -
ماینر M20S 66Th
- ناموجود -
ماینر M32S 62Th
- ناموجود -
ماینر M32 64Th
- ناموجود -
ماینر M32 52Th
- ناموجود -
ماینر M32s 58Th
- ناموجود -
ماینر M21S 58th
121,480,000 تومان
ماینر M21 52th
109,250,000 تومان
ماینر M20S 68th
161,050,000 تومان
ماینر M21 54Th
113,320,000 تومان
ماینر M21S 56Th/S
117,400,000 تومان
ماینر M30S 92th
- ناموجود -
ماینر M21 50th
- ناموجود -