دیدگاه ها

اتریوم یک گام دیگر به نسخه 2.0 نزدیک شد!


ethereum

 

آپدیت اتریوم 2

بنیاد اتریوم اخیراً میزبان رویدادی برای آزمایش روند ارتقاء به اتریوم 2.0 بود، جایی که با موفقیت یک شبکه بتا مبتنی بر آزمایش را به ساز و کار اثبات سهام منتقل کند. به گفته یوتودی، تیم بیکو محقق و سرپرست پروژه اتریوم 2 در بنیاد اتریوم، دیروز مقاله ای در مورد روند راه اندازی نسخه جدید Amphora Devnet منتشر کرد.

آمفورا دو نت یک شبکه خارج از زنجیره است که در آزمایشات فرآیند انتقال اتریوم 2.0 استفاده می شود. اما چرا این شبکه برای راه اندازی اتریوم دو مهم است؟

می توان گفت که هسته اصلی توسعه دهندگان اتریوم اکنون وارد مرحله نهایی آزمایش شبکه تشویقی خود یا DNET شده است. دونت ها شبکه های عمومی هستند که آزمایش مشخصات فنی آنها توسط جامعه توسعه دهندگان دشوارتر شده است.

در رویداد آمفورا دو نت تیم هایی مانند پریسم Besu ،Erigon ،EthereumJS ،Geth ،Nethermind ،Nimbus ،Lighthouse ،Lodestar ،Quilt ،Prysm و Teku حضور داشتند که در اجرای مشتریان اتریوم 2 شرکت کردند.

دستور کار جلسه آمفورا شامل پنج بخش مختلف بود که همه آنها با موفقیت به پایان رسید. برای رسیدن به مرحله نهایی، یا "M5"، یک شبکه مبتنی بر آزمایش از 10,000 اعتبار در 100 نود به اثبات موجودی منتقل شد و زنجیره را به مرحله نهایی رساند.

سرانجام در 14 اکتبر (22 مهر)، نسخه پایدارتر و نهایی شبکه آزمایشی آمفورا یا Pitus ، برای تسهیل آزمایش های بعدی منتشر شد. اخیراً در 8 اکتبر (16 مهر) یک به روزرسانی بتا برای انتقال اتریوم به ورژن 2 با موفقیت در یک شبکه آزمایشی مخفی چند مشتری انجام شد.


0 رای
امتیاز از خریداران