هش برد ماینر s9j
- ناموجود -
پاور ماینر ۱6۰۰
- ناموجود -
پاور ماینر 1800
- ناموجود -
دسته سیم ماینر
300,000
255,000 تومان
کابل برق ماینر مدل C13
100,000
45,500 تومان
فن ماینر 14*14 مدل KZ
500,000
325,000 تومان
فن ماینر 12*12 مدل nidec
300,000
260,000 تومان
کابل برق ماینر مدل C19
400,000
318,000 تومان