مرتب سازی بر اساس:
مشخصات، خرید و قیمت هش برد ماینر S9j | ایران ماین
تحویل فوری
خرید هش برد ماینر S9j
5,450,000
4,028,000 تومان
مشخصات، خرید و قیمت پاور ماینر بیت مین مدل ۱6۰۰ | ایران ماین
تحویل فوری
خرید پاور ماینر ۱6۰۰
3,800,000
2,438,000 تومان
مشخصات، خرید و قیمت کابل دیتای ماینر S9j | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت پاور ماینر بیت مین مدل 1800 | ایران ماین
تحویل فوری
خرید پاور ماینر 1800
3,850,000
2,968,000 تومان
مشخصات، خرید و قیمت دسته سیم پاور ماینر (6 پین 10 سوکته) | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت کابل برق ماینر مدل c13 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت فن ماینر 14*14 | ایران ماین
تحویل فوری
خرید فن ماینر 14*14 (آکبند)
520,000
507,000 تومان
مشخصات، خرید و قیمت کابل برق ماینر مدل c19 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت کنترل برد S9j | ایران ماین
تحویل فوری
خرید کنترل برد ماینر S9j
4,300,000
4,028,000 تومان
مشخصات، قیمت و خرید کانکتور 6 پین نری پاور ماینر | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید فن ماینر 12*12 مدل دلتا آکبند | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید کانکتور 6 پین مادگی ماینر | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت کابل دیتای ماینر T9 | ایران ماین
تحویل فوری
خرید کابل دیتای T9
2,000,000 تومان
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد K39N60W5 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد K62N60W | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 60R060P7 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 6R190P6 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد NCE65TF130 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد GP28S50G | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTP04N04N | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTP03N04N | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SVF20N50F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد JS65R130FU | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد OSG55R190F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTA20N50A | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 26NM60N | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد JCS12N65FT | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد AON6144 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد TPHR8504PL | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SRC60R090B | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTW40N50 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد GP60S50X | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 6R190E6 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 33N60DM2 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد G47N60EF | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 47N60C3 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SVF7N65F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد RHRP3060 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد C3D10060A | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BYC15-600P | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BYC20-600 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد MSP10065V1 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد SCS210AM | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد CGC1S06510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد RHRP1560 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد FXR16S60F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید آی سی پاور ماینر کد UCC28070PWR | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید آی سی پاور ماینر کد UCC3895DWTR | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید آی سی پاور ماینر کد TEA1995T/1J | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید آی سی پاور ماینر کد CM6800UX | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید آی سی پاور ماینر کد NCP1399ACDR2G | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SG40N01LQ | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BAV70 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU1510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU2510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU608 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU3510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید رله پاور ماینر کد Y3F-SS-112D | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید رله پاور ماینر کد BPM3-SS-124LM | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید رله پاور ماینر کد HF32F-G012-HS | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید خازن پاور ماینر کد 470UF450V | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید خازن پاور ماینر کد 330UF450V | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید خازن پاور ماینر کد 330UF500V | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 6R041P6 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت فن ماینر 14*14 استوک | ایران ماین
تحویل فوری
خرید فن ماینر 14*14 (استوک)
430,000
405,000 تومان
مشخصات، خرید و قیمت پاور ماینر واتس ماینر مدل p5 | ایران ماین
تحویل فوری
خرید پاور ماینر p5
3,000,000
2,968,000 تومان
مشخصات، خرید و قیمت کابل دیتای ماینر S9K | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت کانکتور نری C19 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید کنترل برد ماینر T9 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، خرید و قیمت فن پاور ماینر 6 * 6 دو سیم | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات و خرید پاور p21 | ایران ماین
خرید پاور P21 - ناموجود -
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 5C430L | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد JS65R100WU | ایران ماین
تحویل فوری

اگر شما در زمینه ماینینگ مشغول به فعالیت هستید بهتر بدانید که دستگاه های ماینر ممکن است دچار مشکل شوند، پس بهتراست از قطعات با کیفیت استفاده کنید تا مشکل در فرآیند ماینینگ به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در صورتی که ماینر در شرایط دارای رطوربت باشد یا دچار نوسانات برق شود دچار مشکلاتی مانند عدم نمایش آی پی ماینر، کاهش قدرت تراهش ماینر، عدم کارکرد فن ماینر و غیره می شود که  باید در سریع ترین زمان ممکن اقدام به عیب یابی و تعویض قطعات ماینر کرد. در ادامه به معرفی اصلی ترین قطعات ماینر می پردازیم.

کابل دیتا ماینر

کابل دیتا ماینر وظبفه انتقال دیتا بین برد هش برد ماینر و برد دستگاه ماینر را دارد.  در صورتی که ماینر شما دچار افت هش ریت و یا قطع و وصل شدن هش برد ماینر است تنها راه حل تعویض کابل دیتا هشبرد ماینر می باشد.

هش برد ماینر

هش برد ماینر جزو یکی از مهم ترین و کاربردی ترین قطعات ماینر محسوب می شود. وظیفه هش برد ماینر انجام پردازش های سنگین بوده و در کل هش برد ماینر از مابقی قطعات دستگاه ماینر گران تر است و استهلاک بیشتری دارد.

فن ماینر

فن ماینر از اصلی ترین قطعات ماینر محسوب می شود که وظیفه کنترل دما و خنک سازی ماینر را دارد. فن دمنده با انتقال هوای دستگاه ماینر به بیرون باعث خنک سازی دستگاه می شود و فن مکنده با انتقال بیرون به داخل دستگاه ماینر باعث گردش هوا ماینر می شود.

کابل برق ماینر

کابل های پاور ماینر، وظیفه دارد که جریان برق را به دستگاه ماینر وصل کند. مهم ترین عاملی که در کیفیت کابل ماینر موثر می باشد، میزان آلیاژ مس موجود در کابل ماینر می باشد که هرچقدر بیشتر باشد، رسانایی کابل بیشتر است و جریان بیشتری را میتواند از خود عبور دهد.

پاور ماینر

پارو وظیفه دارد که برق AC را از ورودی دریافت می کند و آن را به برق DC که قابل استفاده برای سایر قطعات ماینر است تبدیل می کند. پاور ماینر به دلایلی همچون دمای بالا، نوسان شدید برق و عدم سرویس دهی منظم آسیب میبیند که باید در اسرع وقت اقدام به تعویض آن کرد.

دیود پاور ماینر

دیود پاور ماینر به عنوان یک قطعه الکترونیکی ماینر شناخته می شود که در مدارهای الکترونیکی وظیفه یکسو کنندگی جریان را برعهده دارد. دیود که شامل دو سر فلزی می باشد، از یک سر فلزی جریان الکتریکی عبور می دهد و از سوی دیگر مانع عبور جریان الکتریکی غیر مجاز می شود. در واقع زمانی به دیود در پاور احساس نیاز می شود که که در مدارهای الکتریکی نیاز باشد که فقط یک جریان الکتریکی در یک جهت جاری شود و دیگر نیازی به جریان الکتریکی دیگری نباشد. از دیگر وظایف دیود می توان به یکسو کننده اشاره کرد که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند

خازن پاور ماینر

خازن ماینر به عنوان قطعه در پاور ماینر استفاده می شود که وظیفه آن ذخیره انرژی الکتریکی در مدار استفاده می شود. از این رو که بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود، می توان از آن به عنوان میدان الکتریکی پایدار استفاده کرد. همچنین می توان  از  خازن پاور ماینر به عنوان فیلتر نیز استفاده می کنند زیرا سیگنال های متناوب یا AC را به راحتی عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنال های مستقیم یا DC می شوند.

رله ماینر

رله ماینر در واقع به عنوان قطعات الکتریکی ماینر شناخته می شود که وظیقه برقراری ولتاژ ماینر را دارد. رله همانند یک کلید عمل می کند، یعنی به این صورت است که به صورت خودکار ولتاژ پاور ماینر را به صورت خودکار قطع و وصل می کند. با اتصال ولتاژ به ورودی رله ها، میله ی فلزی داخلی آنها تبدیل به آهنربا شده و باعث می شود تا با حرکت خود، دو اتصال خروجی رله ماینر را به همدیگر متصل کند و بنابراین رله ماینر دقیقاً مانند یک کلید قطع و وصل عمل می کند.

آی سی ماینر

آی سی مجموعه ای مدارات الکتریکی ماینر می باشد که در ابعاد کوچک با استفاده از مادر نیمه رسانا ساخته می شوند. آی سی  ماینر را می توان به این صورت هم تعریف کرد که مداری است که از عناصر جداناپذیر تشکیل شده است که از طریق نیروی الکتریکی به هم پیوسته اند. در حقیقت آی سی به عنوان قطعات الکترونیکی ماینر محسوب می شود که دارای چندین ورودی است که با پردازش این ورودی ها، مقادیر خروجی تولید می شود.

ماسفت ماینر

ماسفت از محصولات پر استفاده قطعات ماینر محسوب می شود که بیشترین کاربرد آن در پروژه های الکتریکی ماینر هست. وظیفه ماسفت پاور ماینر، کنترل و تقویت ولتاژ ماینر را برعهده دارد. ماسفت پاور ماینر دارای سه پایه است که نام آن ها به ترتیب گیت (gate)، سورس(source) و درین (drain) می باشد و روش کار آن به این صورت است که ولتاژ زمانی که به پایه برخورد می کند، پین های درین و سورس به بکدیگر متصل می شوند و باعث تقویت جریان الکتریکی می شود.