الگوریتم
توان مصرفی
قدرت پردازش
خرید ماینر S9j 14.5Th
25,400,000
24,266,000 تومان
خرید ماینر M32 54Th
- ناموجود -
خرید ماینر M20S 66Th
- ناموجود -
خرید ماینر M32S 62Th
- ناموجود -
خرید ماینر M32 64Th
- ناموجود -
خرید ماینر M32 52Th
- ناموجود -
خرید ماینر M32s 58Th
- ناموجود -
خرید ماینر S17+56th
- ناموجود -
خرید ماینر S17+67th
- ناموجود -
خرید ماینر M21S 58th
152,810,000 تومان
خرید ماینر M20S 68th
187,454,000 تومان
خرید ماینر M21 52th
136,846,000 تومان
خرید ماینر M21 54Th
143,640,000 تومان
خرید ماینر M21S 56Th/S
150,432,000 تومان
خرید ماینر M30S 92th
- ناموجود -
خرید ماینر M21S 50th
139,525,000 تومان