الگوریتم
توان مصرفی
قدرت پردازش
ماینر M32 54Th
- ناموجود -
ماینر M20S 66Th
- ناموجود -
ماینر M32S 62Th
- ناموجود -
ماینر M32 64Th
- ناموجود -
ماینر M32 52Th
- ناموجود -
ماینر M32s 58Th
- ناموجود -
ماینر M21S 58th
130,000,000
127,865,000 تومان
ماینر M21 52th
118,000,000
114,970,000 تومان
ماینر M20S 68th
180,000,000
176,880,000 تومان
ماینر M21 54Th
122,000,000
119,270,000 تومان
ماینر M21S 56Th/S
125,000,000
123,570,000 تومان
ماینر M30S 92th
- ناموجود -
ماینر M21 50th
- ناموجود -
ماینر M21 44Th/S
100,000,000
97,790,000 تومان
ماینر M21 46Th/S
104,000,000
102,100,000 تومان
ماینر M21 42Th/S
96,000,000
93,490,000 تومان
ماینر M21 34Th/S
78,000,000
76,300,000 تومان