الگوریتم
توان مصرفی
قدرت پردازش
دستگاه ماینر Antminer S9K 14th
16,000,000
15,265,000 تومان
ماینر S9j 14.5Th
20,000,000
19,310,000 تومان
ماینر M32 54Th
- ناموجود -
ماینر M20S 66Th
- ناموجود -
ماینر M32S 62Th
- ناموجود -
ماینر M32 64Th
- ناموجود -
ماینر M32 52Th
- ناموجود -
ماینر M32s 58Th
- ناموجود -
ماینر S17+56th
- ناموجود -
ماینر Goldshell HS3-Se
- ناموجود -
ماینر S17+67th
- ناموجود -
ماینر M21S 58th
130,000,000
127,865,000 تومان
ماینر M21 52th
118,000,000
114,970,000 تومان
ماینر M20S 68th
180,000,000
176,880,000 تومان
ماینر M21 54Th
122,000,000
119,270,000 تومان
ماینر M21S 56Th/S
125,000,000
123,570,000 تومان
ماینر M30S 92th
- ناموجود -
ماینر A10 Pro 740MH
- ناموجود -
ماینر M21 50th
- ناموجود -
ماینر اینوسیلیکون T2T 37th
49,000,000
46,840,000 تومان
ماینر A6+ LTCMaster
- ناموجود -
ماینر Goldshell HS3
- ناموجود -
ماینر Goldshell HS5
- ناموجود -
ماینر Antminer D3
- ناموجود -
ماینر Antminer D5
- ناموجود -
ماینر Silicon X7
- ناموجود -
ماینر strong U STU-U6
- ناموجود -
ماینر A4 Dominator
- ناموجود -
ماینر BW L21
- ناموجود -
ماینر ++Antminer L3
- ناموجود -
ماینر A4+ LTCMaster
- ناموجود -
ماینر Fusion Silicon X6
- ناموجود -
ماینر Goldshell X5s
- ناموجود -
ماینر Antminer S7 4.7Th
- ناموجود -
ماینر XINSHILI Q3
- ناموجود -
ماینر Hornbill H8
- ناموجود -
ماینر Avalon 1246 90Th
- ناموجود -
ماینر Hummer H7 pro 53Th
- ناموجود -
ماینر Hummer H7 pro
- ناموجود -
ماینر Aladdin miner L2
- ناموجود -
ماینر Aladdin T1 32ths
52,000,000
50,580,000 تومان
ماینر Antminer S9 13.5th
- ناموجود -
ماینر AIXIN A1 20th
- ناموجود -
ماینر Antminer S5 20th
- ناموجود -
ماینر Hummer MARS H1
- ناموجود -
ماینر Antminer S17+70th
- ناموجود -
ماینر Antminer T17+58th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17e 60th
- ناموجود -
ماینرAntminer S17e 64Th
- ناموجود -
ماینر Hippominer H1 60Th
- ناموجود -
ماینر Antminer T19 84TH
- ناموجود -
ماینر Bitmain S19 95Th
- ناموجود -
ماینرAnminer S17+ 76Th
- ناموجود -
ماینر Antminer M30S 98th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17+ 73Th
- ناموجود -
ماینر Avalon A1166 68Th
- ناموجود -
ماینر M21 44Th/S
100,000,000
97,790,000 تومان
ماینر M21 46Th/S
104,000,000
102,100,000 تومان
ماینر M21 42Th/S
96,000,000
93,490,000 تومان
ماینر M21 34Th/S
78,000,000
76,300,000 تومان