الگوریتم
توان مصرفی
قدرت پردازش
دستگاه ماینر Antminer S9K 14th
14,500,000
14,120,000 تومان
ماینر S9j 14.5Th
18,000,000
17,565,000 تومان
ماینر M32 54Th
- ناموجود -
ماینر M20S 66Th
- ناموجود -
ماینر M32S 62Th
- ناموجود -
ماینر M32 64Th
- ناموجود -
ماینر M32 52Th
- ناموجود -
ماینر M32s 58Th
- ناموجود -
ماینر S17+56th
- ناموجود -
ماینر Goldshell HS3-Se
- ناموجود -
ماینر S17+67th
- ناموجود -
ماینر M21S 58th
121,480,000 تومان
ماینر M21 52th
109,250,000 تومان
ماینر M20S 68th
161,050,000 تومان
ماینر M21 54Th
113,320,000 تومان
ماینر M21S 56Th/S
117,400,000 تومان
ماینر M30S 92th
- ناموجود -
ماینر A10 Pro 740MH
- ناموجود -
ماینر M21 50th
- ناموجود -
ماینر A6+ LTCMaster
- ناموجود -
ماینر Goldshell HS3
- ناموجود -
ماینر Goldshell HS5
- ناموجود -
ماینر Antminer D3
- ناموجود -
ماینر Antminer D5
- ناموجود -
ماینر Silicon X7
- ناموجود -
ماینر strong U STU-U6
- ناموجود -
ماینر A4 Dominator
- ناموجود -
ماینر BW L21
- ناموجود -
ماینر ++Antminer L3
- ناموجود -
ماینر A4+ LTCMaster
- ناموجود -
ماینر Fusion Silicon X6
- ناموجود -
ماینر Goldshell X5s
- ناموجود -
ماینر Antminer S7 4.7Th
- ناموجود -
ماینر XINSHILI Q3
- ناموجود -
ماینر Hornbill H8
- ناموجود -
ماینر Avalon 1246 90Th
- ناموجود -
ماینر Hummer H7 pro 53Th
- ناموجود -
ماینر Hummer H7 pro
- ناموجود -
ماینر Aladdin USED L2
- ناموجود -
ماینر Aladdin T1 32ths
40,000,000
39,150,000 تومان
ماینر Antminer S9 13.5th
- ناموجود -
ماینر AIXIN A1 20th
- ناموجود -
ماینر Antminer S5 20th
- ناموجود -
ماینر Hummer MARS H1
- ناموجود -
ماینر Antminer S17+70th
- ناموجود -
ماینر Antminer T17+58th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17E 60th
- ناموجود -
ماینرAntminer S17e 64Th
- ناموجود -
ماینر Hippominer H1 60Th
- ناموجود -
ماینر Antminer T19 84TH
- ناموجود -
ماینرAnminer S17+ 76Th
- ناموجود -
ماینر Antminer M30S 98th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17+ 73Th
- ناموجود -
ماینر Avalon A1166 68Th
- ناموجود -