کابل برق ماینر مدل C13
100,000
45,500 تومان
کابل برق ماینر مدل C19
400,000
318,000 تومان