الگوریتم
توان مصرفی
قدرت پردازش
دستگاه ماینر Antminer S9K 14th
16,000,000
15,265,000 تومان
ماینر S9j 14.5Th
20,000,000
19,310,000 تومان
ماینر S17+56th
- ناموجود -
ماینر S17+67th
- ناموجود -
ماینر Antminer D3
- ناموجود -
ماینر Antminer D5
- ناموجود -
ماینر ++Antminer L3
- ناموجود -
ماینر Antminer S7 4.7Th
- ناموجود -
ماینر Antminer S9 13.5th
- ناموجود -
ماینر Antminer S5 20th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17+70th
- ناموجود -
ماینر Antminer T17+58th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17e 60th
- ناموجود -
ماینر Antminer T19 84TH
- ناموجود -
ماینرAnminer S17+ 76Th
- ناموجود -
ماینر Antminer M30S 98th
- ناموجود -
ماینر Bitmain S19 95Th
- ناموجود -
ماینرAntminer S17e 64Th
- ناموجود -
ماینر Antminer S17+ 73Th
- ناموجود -