مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU3510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU608 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU2510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU1510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BAV70 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد FXR16S60F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد RHRP1560 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد CGC1S06510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد SCS210AM | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد MSP10065V1 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BYC20-600 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BYC15-600P | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد C3D10060A | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد RHRP3060 | ایران ماین
تحویل فوری

انواع دیود دستگاه ماینر

دیود دستگاه ماینر از مهم ترین قطعات الکترونیک ماینر محسوب می شود که وظیفه عبور جریان الکتریکی دستگاه ماینر را برعهده دارد. ساختار دیود دستگاه ماینر از اتصال دو نیمه هادی نوع N و P برای انتقال جریان در مدار الکتریکی می باشد. وقتی در مدارهای الکتریکی دستگاه ماینر نیاز باشد که جریان در یک مسیر جاری شود، در این صورت به استفاده از دیود دستگاه ماینر نیاز می شود. دیود از دو پایه آند و کاتد ساخته شده است  که جریان الکتریکی دستگاه ماینر به پایه ای که وارد می شود، پایه مثبت یا آند و جریان الکتریکی دستگاه ماینر از پایه منفی یا کاتد خارج می شود. جریان از پایه آند به کاتد منتشر می شود، زمانی که ولتاژ پایه کاتد بیشتر از پایه آند باشد، جریان در وسیله جاری نمی شود و دیود خاموش می شود.  دیود دستگاه ماینر در مقابل عبور جریان الکتریکی مخالف که در مدار الکتریکی منتشر می شود به عنوان یک فیلتر عمل می کند و در حقیقت دیود دستگاه ماینر، جریان متناوب یا همان جریان مخالف را به جریان مستقیم قابل انتشار در مدار تبدیل می کند. میزان ولتاژی که دیود دستگاه ماینر را مجبور به هدایت جریان الکتریکی می کند، حداقل 6/0 ولت می باشد. هر چقدر میزان جنس بلور به کار رفته شده در ساخت دیود، از نظر ساختار منظم تر باشد، جریان نشتی از آن کمتر خواهد بود.

در برخی موارد خاص که تنها دسترسی جریان مستقیم برای برق رسانی به وسایل برقی وجود دارد، در ابتدای مسیر الکتریکی از یک دیود دستگاه ماینر استفاده می شود تا به دلیل اتصال معکوس سیم های مثبت و منفی، از سوختن دستگاه الکتریکی دستگاه ماینر جلوگیری کند. اگر این دیود دستگاه ماینر در جهت جریان مثبت با مصرف کننده به صورت سری باشد، دیود دستگاه ماینر یکسو کننده نامیده می شود. اما اگر به موازات مصرف کننده و در جهت مخالف قرار گیرد به آن دیود دستگاه ماینر محافظ در بایاس معکوس می گویند. از نوعی دیود دستگاه ماینر به نام زنر برای ساخت نوعی رگلاتور (تنظیم کننده ولتاژ) استفاده می شود.