مرتب سازی بر اساس:
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU3510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU608 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU2510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد GBU1510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BAV70 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد FXR16S60F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد RHRP1560 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد CGC1S06510 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد SCS210AM | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد MSP10065V1 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BYC20-600 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد BYC15-600P | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد C3D10060A | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید دیود پاور ماینر کد RHRP3060 | ایران ماین
تحویل فوری

انواع دیود ماینر

دیود از مهم ترین قطعات الکترونیک ماینر محسوب می شود که وظیفه عبور جریان الکتریکی ماینر را برعهده دارد. ساختار دیود ماینر از اتصال دو نیمه هادی نوع N و P برای انتقال جریان در مدار الکتریکی می باشد. وقتی در مدارهای الکتریکی ماینر نیاز باشد که جریان در یک مسیر جاری شود، در این صورت به استفاده از دیود ماینر نیاز می شود. دیود از دو پایه آند و کاتد ساخته شده است  که جریان الکتریکی ماینر به پایه ای که وارد می شود، پایه مثبت یا آند و جریان الکتریکی ماینر از پایه منفی یا کاتد خارج می شود. جریان از پایه آند به کاتد منتشر می شود، زمانی که ولتاژ پایه کاتد بیشتر از پایه آند باشد، جریان در وسیله جاری نمی شود و دیود خاموش می شود.  دیود ماینر در مقابل عبور جریان الکتریکی مخالف که در مدار الکتریکی منتشر می شود به عنوان یک فیلتر عمل می کند و در حقیقت دیود ماینر، جریان متناوب یا همان جریان مخالف را به جریان مستقیم قابل انتشار در مدار تبدیل می کند. میزان ولتاژی که دیود ماینر را مجبور به هدایت جریان الکتریکی می کند، حداقل 6/0 ولت می باشد. هر چقدر میزان جنس بلور به کار رفته شده در ساخت دیود، از نظر ساختار منظم تر باشد، جریان نشتی از آن کمتر خواهد بود.

در برخی موارد خاص که تنها دسترسی جریان مستقیم برای برق رسانی به وسایل برقی وجود دارد، در ابتدای مسیر الکتریکی از یک دیود ماینر استفاده می شود تا به دلیل اتصال معکوس سیم های مثبت و منفی، از سوختن دستگاه الکتریکی ماینر جلوگیری کند. اگر این دیود ماینر در جهت جریان مثبت با مصرف کننده به صورت سری باشد، دیود ماینر یکسو کننده نامیده می شود. اما اگر به موازات مصرف کننده و در جهت مخالف قرار گیرد به آن دیود ماینر محافظ در بایاس معکوس می گویند. از نوعی دیود ماینر به نام زنر برای ساخت نوعی رگلاتور (تنظیم کننده ولتاژ) استفاده می شود.