مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SRC60R090B | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد G47N60EF | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 33N60DM2 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 6R190E6 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد IXFH46N65X2 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد GP60S50X | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTW40N50 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 47N60C3 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد LSB65R041GF | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد TPHR8504PL | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد AON6144 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد IPW6R041P6 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SG40N01LQ | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد JS65R100WU | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTP04N04N | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد K39N60W5 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد K62N60W | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 60R060P7 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 6R190P6 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد LSB65R099GF | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد NCE65TF130 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد GP28S50G | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد STW48N60DM2 | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTP03N04N | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SVF20N50F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد JS65R130FU | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد OSG55R190F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد PTA20N50A | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 26NM60N | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد JCS12N65FT | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد SVF7N65F | ایران ماین
تحویل فوری
مشخصات، قیمت و خرید ماسفت پاور ماینر کد 5C430L | ایران ماین
تحویل فوری

 ترانزیستور دستگاه ماینر

ترانزیستور جز قطعات الکترونیک دستگاه ماینر محسوب می شود که از مواد نیمه هادی ساخته می شوند. ترانزیستور در مدار الکتریکی دستگاه ماینر به عنوان تقویت کننده سیگنال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ترانزیستور در ساخت سوئیچ های الکتریکی دستگاه ماینر و مدارهای تقویت کننده سیگنال دستگاه ماینر استفاده کرد. ترانزیستورها در دو نوع ترانزیستور پیوندی دوقطبی و ترانزیستور اثر میدان ساخته شده است. در مدارهای آنالوگ از ترانزستور به عنوان تقویت کننده سیگنال و در مدارهای دیجیتال از ترانزیستور به عنوان سوئیچ استفاده می شود.

یک ترانزیستور از سه لایه مواد نیمه هادی تشکیل شده است که با اتصال به مدار خارجی به انتقال جریان کمک می کند. ولتاژ یا جریان اعمال شده به هر جفت ترمینال ترانزیستوری، جریان را از طریق جفت پایانه های دیگر کنترل می کند. هر ترانزیستور دارای سه ترمینال می باشد که هر کدام از ترمینال ها وظیفه خاص خودش را دارد. ترمینال بیس برای فعال کردن ترانزیستور، کلکتور سر مثبت ترانزیستور و ترمینال امیتر سر منفی ترانزیستور می باشد.

هنگامی که جریانی بین منبع و امیتر جریان می یابد، الکترون ها امیتر را ترک کرده و به سمت منبع جریان می یابند که در بالا نشان داده شده است. معمولاً وقتی الکترون ها به ناحیه تخلیه می رسند، دوباره با هم ترکیب می شوند. اما میزان دوپینگ در این منطقه بسیار پایین و منبع آن بسیار ضعیف است. این بدان معنی است که بیشتر الکترون ها می توانند بدون ترکیب مجدد با حفره ها در اطراف منطقه حرکت کنند. در نتیجه الکترون ها به سمت کلکتور حرکت می کنند. به این ترتیب می تواند از طریق اتصال بایاس معکوس و جریان در مدار کلکتور جریان یابد.