خانه
ثبت نام / ورود
مقایسه ماینر
سبد خرید
دیدگاه ها

مصوبات قوانین و مقررات دولت برای استخراج رمز ارز


دستورالعمل اجرایی هیئت وزیران خود اظهاری دستگاه های رمز ارز

 

مصوبه مورخ: 18-07-1397

 

مصوبه مورخ: 06-05-1398

 

مصوبه مورخ: 13-05-1398

 

مصوبه مورخ: 08-04-1399

 

مصوبه مورخ: 15-04-1399

 

مصوبه مورخ: 30-07-1399

 

مصوبه مورخ: 22-08-1401

 

مصوبه مورخ: 23-08-1401

 

 

مصوبات دولت جهت استخراج رمز ارز

در هر کشور دولت ها با توجه به پتانسیل انرژی کشورشان نسبت به تدوین قوانین و مقررات استخراج رمز ارز اقدام می نمایند، در ایران با توجه به مشکل کمبود سوخت گاز و کمبود برق به شکل سختگیرانه تری نسبت به استخراج رمز ارز انرژی را تامین میکند.