دیدگاه ها

هزینه استخراج بیت کوین کاهش یافت؟!


هزینه استخراج بیت کوین کاهش یافت؟!

 

آیا هزینه استخراج بیت کوین از طریق ماینر کاهش یافته است؟!

با توجه به پیشرفت دستگاه های ماینر و همچنین کارایی آن، باعث شده دستگاه های ماینر هم قدرت بیشتری پیدا کنند و هم مصرف برق پایین تری داشته باشند. در همین حین با توجه به کاهش قیمت بیت کوین، سختی شبکه نیز کاهش یافته است که این امر منجر شده تا هزینه ماینر ها کمتر گردد.

با توجه به اطلاعات بدوست آمده، هزینه استخراج یک بیت کوین از 24 هزار دلار به 13 هزار دلار کاهش یافته است. باید ببینیم قیمت بیت کوین نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد. آیا قیمت بیت کوین به سمت هزینه استخراج آن یعنی 13 هزار دلار خواهد رفت و یا اینکه هزینه استخراج بالا؟!

برای مثال برخی از ماینرهای بیت کوین مثل iPollo’s V1 عرضه شده است که با مصرف روزانه 9 دلار برق درآمدی معادل 62 دلار دریافت می کند، ولی برای دستگاه های ماینر بیت کوین قدیمی اگر بیت کوین به زیر 22 هزار دلار سقوط کند دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت. پس باید منتظر واکنش بازار باشیم تا ببینیم آیا ماینرهای قدیمی را کنار خواهد گذاشت یا خیر؟

 

 

زمانی که سختی شبکه کاهش می یابد قیمت بیت کوین نیز کاهش میابد که این اتفاق برای مثال در سال 2019 افتاد که با کاهش سختی شبکه، قیمت بیت کوین از 9310 دلار به 6907 دلار کاهش یافت.

با توجه به داده های بدست آمده به این نتیجه می رسیم که با کاهش سختی شبکه، قیمت بیت کوین نیز کاهش می یابد تا تعادل بین پاداش و قیمت برقرار شود. پس باید برای تحلیل بازار و هولد نیز به سختی شبکه بیت کوین نیز توجه  شود.


0 رای
امتیاز از خریداران